+ MORE

 • 脑心通胶囊
 • 法能(阿法骨化醇软胶囊)
 • 奇正(消痛贴膏)
 • 复方斯亚旦生发油
 • 云南白药膏
 • 依康宁(银杏叶片)
 • 正天丸
 • 口腔溃疡散
 • 附子理中丸
 • 盖三淳(骨化三醇胶丸)

夏季常见病用药

+ MORE

 • 化瘀祛斑胶囊
 • 健胃消食片
 • 蒙脱石散
 • 双黄连口服液
 • 银翘解毒丸
 • 仁丹(水丸)
 • 龙虎人丹(糊丸)
 • 清凉油(软膏剂)
 • 藿香正气水(10ml)